50 m długi zestaw ciasnymi drogami Warmii i Mazur

MICRO TRANS |Transformator | The Score | Stronger

Micro Trans - transport 3 mega rotorów.

MICRO TRANS transport mega rotora

MICRO TRANS & NAVIGATOR - spalarnia Olsztyn

Micro Trans - pociąg drogowy